CONTACT OPNEMEN
tel. 073-6133433
van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 en maandag en dinsdag van 18.30-21.00

OPENINGSTIJDEN
Locatie Schubertsingel:
maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.45 en van 13.30-17.30
maandag en dinsdag van 18.30-21.00

Locatie Graafseweg:
maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.45 en van 13.30-17.30

Locatie Groote Wielen:
maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.45 en van 13.30-17.30

INSCHRIJVEN

Via onderstaande link is het mogelijk direct in te schrijven

ZORGVISIE

Staas & Bergmans beoogt het onderhouden van een langdurige zorgrelatie die er op gericht is de mondgezondheid optimaal te houden. Dit wil het team binnen de praktijk realiseren  door het begeleiden van zelfzorg en het aanbieden van professionele behandelingen.

Staas & Bergmans stelt zich nadrukkelijk open voor een breed publiek en stelt zich tot doel  de zorg aan te bieden die binnen het kader van de persoonlijke mogelijkheden en wensen  van de patiënt past. Binnen de verwijspraktijk wordt een nauw samenwerkingsverband  onderhouden met de verwijzende huistandarts en wordt de behandeling geïntegreerd in het  zorgplan van de betreffende patiënt. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan goede  communicatie met verwijzer en patiënt.

De organisatie wil dit binnen een ISO 9001 gecertificeerde omgeving doen met tandartsen die ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister tandartsen. 

Samengevat betekent dit dat Staas & Bergmans

  • Inzet op een langdurige zorgrelatie met patiënten
  • Zorg aanbiedt die past bij uw mond en de mogelijkheden
  • Toetsbare kwaliteitsnormen hanteert

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan gaan we graag met u in gesprek. U kunt ons een bellen, mailen of een brief sturen. Ook kunt u een mail sturen aan de cliëntenraad, een raad van cliënten van Staas & Bergmans die de algemene belangen van cliënten/patiënten behartigt. 
Onze praktijk is aangesloten bij de KNMT klachtenregeling. Hier lees u meer over de stappen die u kunt volgen.

BEHANDELAARS

Tristan Staas
Tristan Staas
tandarts-implantoloog NVOI geregistreerd
Manon Staas
Manon Staas
tandarts
Mieke Bergmans
Mieke Bergmans
tandarts

TARIEVEN

Tandartstarieven 2024
De tarieven die we hanteren treft u hier aan

Techniekprijzen 2024
Hieronder vindt u binnenkort de tarievenlijst en onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.

Onze tandartsen hebben grondige kennis welke materialen en/of technieken gebruikt kunnen worden. U mag van de tandarts verwachten dat deze keuzes leiden tot een passend resultaat.

Toch is het vaak nog beter als u dit samen met de tandarts beslist of bespreekt (shared decision making). Hierdoor bent u zich bewust van de mogelijkheden en kunt u dit beter afstemmen op uw situatie. Heeft u na deze voorlichting -samen met de tandarts- een besluit genomen over de behandeling die u wilt ondergaan en de te gebruiken materialen en methodes, dan mag u altijd vragen om een (individuele begroting) waarop ook de tandtechniekkosten uit deze lijst vermeld zullen zijn.

Bijvoorbeeld bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese. In de begroting vindt u de techniekkosten voor uw individuele situatie terug.

Let op! De op deze prijslijsten genoemde techniekbedragen zijn de gebruikelijke prijzen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst. Indien de tandarts verwacht dat techniekkosten toch beduidend (meer dan 10%) hoger zullen zijn dan de kosten die vermeld zijn op de begroting, dan zal de tandarts dit met u bespreken.

De prijzen van de tandtechniek 2024

Michiel Wouters Tandtechniek 2024

van Liempd Tandtechniek 2024

Excent Tandtechniek 2024

BETALINGEN

Per 1 december 2019 gaan wij voor het verzorgen van de rekeningen van Famed over naar Infomedics, de nieuwe eigenaar van Famed. Meer informatie over Infomedics treft u hier aan. Verzekerden t/m 17 jaar ontvangen in de meeste gevallen geen nota.

Presentatie Tristan Staas over verwijsmogelijkheden

VERWIJZEN

Uw verwijzing, vragen over verwijsmogelijkheden, of advies/hulp over specifieke casus kunt u mailen naar verwijzing@zorgvooruwmond.nl, of bel 073-6133433

VACATURES

Staas & Bergmans is een tandheelkundige groepspraktijk met twee vestigingen in ‘s-Hertogenbosch en is zowel reguliere als verwijspraktijk. Specialisaties: esthetische tandheelkunde, prothetiek, implantologie, endodontologie, angstbegeleiding en kindertandheelkunde.In een gemoedelijke sfeer wordt voor een zo breed mogelijke groep patiënten kwalitatief hoogstaande tandheelkunde uitgeoefend. Het team is stimulerend en onderling ondersteunend.