Tongriemspreekuur Rosmalen (gemeente Den Bosch)

Welkom op de pagina van het tongriemteam van Staas & Bergmans!

Elke dinsdag is er een tongriemspreekuur waar baby’s, kinderen en volwassenen gezien en behandeld kunnen worden door ons team. Ons team bestaat uit chirurgisch tandarts, assistent, lactatiekundigen en preverbaal logopedist. Baby’s kunnen alleen een afspraak krijgen na verwijzing van een eigen lactatiekundige of preverbaal logopedist. De wachttijden zijn dan kort.

De tongriem

De tongriem is een ‘velletje’ waarmee de tong vast zit aan de bodem van de mond. Bij sommigen is dit velletje te strak of te kort waardoor de tong wordt beperkt in zijn beweging. Dit kan van grote invloed zijn op het drinken aan de borst of aan een fles van de baby. Ook op latere leeftijd kunnen er problemen ontstaan van de te korte tongriem zoals spraakproblemen, slikproblemen, tandbederf, ongunstige vorming van het gehemelte, snurken enz.

De intake en behandeling bij baby’s

Het team zal onderzoeken of er sprake is van een te korte tongriem en indien nodig kan de chirurgische behandeling gelijk plaats vinden onder oppervlakte verdoving, dit alles in overleg met ouders. Het mondje wordt onderzocht, het kindje geobserveerd en een voeding aan de borst of fles worden begeleid. Als behandeling heeft plaats gevonden zal de nazorg worden uitgelegd voor thuis. Na een week volgt een wondcontrole afspraak bij de lactatiekundige of preverbaal logopedist.

De begeleiding van de eigen lactatiekundige of preverbaal logopedist is nodig in het na traject samen met de gegeven nazorg. Ook andere zorgverleners zoals osteopaat of kinderfysiotherapie kunnen geadviseerd worden om mondgedrag te verbeteren.

De intake en behandeling bij kinderen en volwassenen

De chirurgisch tandarts zal onderzoeken of er sprake is van een te korte tongriem en indien nodig kan de chirurgische behandeling gelijk plaats vinden onder lokale verdoving. De assistent begeleid dit proces. Kinderen tussen de +/-1-6 jaar zullen meestal niet direct behandeld worden, ze krijgen een latere afspraak om dit onder een ‘roesje’ te laten gebeuren zodat het geen traumatische ervaring zal zijn. Dit gaat in samenwerking met de kindertandarts.

Na de behandeling ontvangt u oefeningen om het wondje open te houden en de mondmotoriek te trainen. Het is vaak noodzakelijk om verder te trainen met een (preverbaal)logopedist om het mondgedrag te verbeteren.

Waar wordt mee behandeld?

De behandeling vindt plaats met een elektrotoom. Dit is een elektrisch chirurgisch instrument dat als een mesje gebruikt kan worden. Zonder kracht kan er een incisie worden uitgevoerd waarbij het bloeden gelijk gestelpt wordt doordat bloedvaatjes gelijk worden dichtgeschroeid. Dit heet hemostase. Dit vermindert de kans op bloeding en infectie ten opzichte van knippen of snijden. De behandeling duurt doorgaans enkele seconden.

Verwijzers

Verwijzingen kunnen direct online via DEZE link. We hebben een korte wachttijd (meestal een week, muv tijdens vakantie behandelkaar)

In het voortraject tot de afspraak kunnen een baby en de ouders al worden voorbereid. Lees HIER hoe je dat kan doen.

Video voor ouder(s), verwijzers, tandartsen met uitleg