KINDERTANDHEELKUNDE

Kindertandarts (Tandarts-Pedodontoloog)

Jannetje Berendsen is als erkend Tandarts-Pedodontoloog gespecialiseerd in kindertandheelkunde. Een Tandarts-Pedodontoloog heeft specifieke kennis en vaardigheid met betrekking tot de kindertandheelkunde. Voorbeelden zijn extreem bange kinderen, hele jonge kinderen, kinderen met een uitgebreid behandelplan (veel gaatjes),  kinderen met afwijkingen aan het tandglazuur, kinderen met gedragsproblemen, kinderen uit bijzondere zorggroepen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en kinderen met medische problematiek. De Tandarts-Pedodontoloog behandeld kinderen op een andere manier dan de reguliere tandarts. Zo wordt er, als uw kind voor het eerst komt, maar ook bij iedere controle weer, meer tijd genomen om uw zoon of dochter aan de tandheelkundige omgeving te laten wennen.  Ook werkt de Tandarts-Pedodontoloog nauw samen met de kinderpreventieassistente om problemen, waar mogelijk, in de toekomst te voorkomen.

Ongeveer 60 tandartsen in Nederland hebben een officiële erkenning als Tandarts-Pedodontoloog en staan in het register van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (www.nvvk.org). Via een systeem van visitatie en herregistratie wordt de kwaliteit van de tandartsen in dit register continu bewaakt.

Verwijzing

In overleg met u en uw reguliere tandarts neemt de Tandarts-Pedodontoloog de behandeling tijdelijk over. We zorgen ervoor dat uw kind zich op zijn of haar gemak gaat voelen en op een prettige manier behandelbaar wordt. Hierna wordt uw kind terugverwezen naar uw eigen tandarts. Daarnaast begeleiden we ouders en kinderen op weg naar een betere mondgezondheid, zodat zij na behandeling hopelijk alleen nog maar voor controle naar een tandarts hoeven.

Intake

Het eerste bezoek
De Tandarts-Pedodontoloog gaat niet meteen behandelen. We willen graag eerst uw kind leren kennen. Daarom beginnen we met een gesprek met uw kind en u en krijgt u vragenlijsten die u van te voren invult. De Tandarts-Pedodontoloog wil bijvoorbeeld weten wat uw kind heeft meegemaakt bij de vorige tandarts of mogelijk in andere medische settingen. Daarnaast wil de tandarts zich graag een beeld vormen van het algemene gedrag van uw kind. De Tandarts-Pedodontoloog kijkt ten slotte in de mond en soms worden er al röntgenfoto’s gemaakt.

Behandeling

Als er een behandelplan voor uw kind opgesteld is worden er vervolgafspraken gepland. Afhankelijk waar uw kind voor verwezen is, is dit gewenning aan de tandheelkundige situatie,  angstbehandeling, preventie of een tandheelkundige behandeling. Gemiddeld zien we de kinderen 6 keer voordat ze afbehandeld zijn. Daarna bespreken we samen met u of dat het kind nog even bij ons onder controle blijft of dat hij of zij weer bij uw reguliere tandarts voor controle komt.

Wennen

Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling kunnen wennen. Vertrouwen winnen speelt daarom een belangrijke rol. De Tandarts-Pedodontoloog zal dan ook duidelijke afspraken maken met uw kind en zich aan deze afspraken houden. De tandarts vertelt het kind aan het eind van de behandeling altijd wat er de volgende keer te wachten staat.

Het doel is ieder kind in de stoel te kunnen behandelen. Soms is dit echter niet mogelijk door bijvoorbeeld een te groot behandelplan op jonge leeftijd of bij kinderen met extreme angst. In specifieke gevallen kan de Tandarts-Pedodontoloog adviseren uw kind met behulp van sedatie (kalmeringsmiddel of narcose) te behandelen. Afhankelijk van de grootte van het probleem wordt met u besproken welke vorm van sedatie het beste zal passen en waar dit kan plaatsvinden.

Kosten

In 2019 zijn de prijzen landelijk bepaald door de NZa prestatiecodelijst. Deze UPT-codes zullen ook door de Tandarts-Pedodontoloog of kinderpreventieassisitente worden gedeclareerd.

Voor kinderen 0 tot 18 jaar valt gebitsverzorging en gebitsbehandeling onder de basisverzekering. Hier zit geen eigen bijdrage aan vast. Enkel bij bijzondere situaties kan het voorkomen dat u (een gedeelte van) de behandeling zelf dient te betalen, wanneer dit zo is dan bespreken wij dit persoonlijk met u.

In sommige gevallen dient een bepaalde behandeling eerst aangevraagd te worden bij de zorgverzekeraar (“machtiging aanvragen”); hier zal de Tandarts-Pedodontoloog dan voor zorgdragen, vanzelfsprekend na overleg.

Indien u onverzekerd bent draagt u zelf zorg voor het voldoen van betalingen.

Als een afspraak niet 24 uur van te voren afgezegd wordt zal deze in rekening gebracht worden, deze kosten zijn ook  voor u zelf.