MRA

Wat is een MRA?
Eén van de mogelijke behandelingen bij snurken en slaapapneu zijn een soort kunststof beugels die ’s nachts over de tanden worden geplaatst. Hierbij wordt de onderkaak iets naar voren geduwd of getrokken. Hierdoor wordt de luchtpijp verder geopend, zodat het gedeeltelijk verstoren van de luchtstroom bij het snurken of het volledig verstoren van de luchtstroom bij slaapapneu wordt opgeheven. Dit apparaat heet een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).

Ook bij slaapapneupatiënten werkt een MRA heel goed. Bij patiënten die een AHI hebben tot 30, blijkt de MRA even goed te werken als een CPAP. Bovendien is de MRA patiëntvriendelijker dan een CPAP. Vandaar dat de MRA met ingang van 1 januari 2010 wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Er bestaan vele verschillende typen MRA’s. Ze zijn verschillend in draagcomfort, garantie, instelbaarheid en prijs. Wij hebben ondertussen veel ervaring opgedaan met verschillende typen MRA’s. Het type MRA dat in onze ogen de beste keus is, is de SomnoDent.

En dat is niet zonder reden. Door een uitgekiende vormgeving en een zachte voering is het een comfortabele optie om snurken en slaapapneu tegen te gaan. Door de MRA uitgebreid te testen is gebleken dat deze uiterst effectief is. Bovendien kunt u het apparaat eenvoudig zelf instellen voor optimaal draagcomfort én is het erg sterk. Niet voor niets biedt SomnoDent maar liefst vijf jaar garantie.

Het apparaat is in Australië ontwikkeld, hetzelfde land waar de CPAP is uitgevonden. De MRA is wereldwijd gepatenteerd en goedgekeurd als medisch hulpmiddel én heeft een ISO-certificering. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat iedereen die aan uw apparaat heeft gewerkt, goed opgeleid is om voor u de beste kwaliteit te bieden. Van het aanmeten van de MRA tot en met de productie en nazorg.

SomnoDent is een zeer comfortabele MRA, omdat:
De SomnoDent is ook geschikt voor:

 • De mond kan tijdens het dragen normaal worden geopend en gesloten
 • Spreken en drinken zijn ’s nachts mogenlijk
 • Past comfortabel in de mond door de zachte binnenzijde
 • Bied een normale ruimte voor de tong
 • De mond kan volledig worden gesloten (discreet bij het dragen)
 • Het apparaat is eenvoudig verstelbaar
 • Het apparaat geeft een stabiele, vlakke occlusie
 • Krachten worden gelijkmatig over de twee kaken verdeeld
 • Patiënten die gedeeltelijk of volledig tandloos (edentaat) zijn
 • Patiënten die ’s nachts met hun tanden knarsen en/of klemmen

Garantie

 • De SomnoDent kent een garantie termijn van 5 jaar

Wat zijn de oorzaken van obstructieve slaapapneu?
Obstructieve slaapapneu (OSA) is een ernstige, slaapgerelateerde ademhalingsstoornis. Als iemand OSA heeft, raken de tong en spieren van de hogere luchtwegen zo ontspannen dat tijdens de slaap de luchtwegen geblokkeerd worden. Dit kan tot kortdurende periodes van ademstilstand leiden – dit kan soms wel 600 keer gebeuren gedurende één enkele nacht. De slapende persoon is zich hiervan meestal niet bewust, hapt tijdens de slaap naar lucht en kan daardoor weer ademen. Hierbij ontstaat vaak luid gesnurk. Het gevolg van deze terugkerende prikkeling is dat de slaap geen rustgevend effect heeft. Patiënten worden ’s ochtends dan ook vaak niet uitgerust wakker. Ze zijn daardoor overdag vaak slaperig en ongeconcentreerd. Het kan zelfs zijn dat ze tijdens het autorijden in een gevreesde microslaap vallen.

Is snurken een teken van slaapapneu?
Luid snurken kan een belangrijk signaal zijn dat iemand lijdt aan obstructieve slaapapneu. Onbehandelde slaapapneu verhoogt de kans op een hoge bloeddruk, hartaanvallen of een beroerte. Ook sommige seksuele functiestoornissen en diabetes worden wel in verband gebracht met slaapapneu. Mensen die lijden aan de bovengenoemde verschijnselen, nemen best contact op met de huisarts of slaapspecialist.

Bij het oplossen van het snurk- of slaapapneuprobleem moet de vibratie of blokkade worden verkleind of weggenomen. Dit kan onder andere door verandering van levensstijl (afvallen, minder alcoholgebruik), vermindering van het gebruik van medicijnen, operatief ingrijpen of het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen. De beste oplossing verschilt per patiënt.

Het traject
De patiënt kan met zijn/haar snurk of slaapapneuprobleem in eerste instantie terecht bij de huisarts. Deze zal hem/haar verwijzen naar een slaapspecialist bijvoorbeeld een KNO-arts, longarts of neurofysioloog. De slaapspecialist zal een slaaponderzoek uitvoeren, dit kan in de meeste gevallen gewoon thuis. Tijdens dit onderzoek wordt gemeten in hoeverre er sprake is van slaapapneu. De mate van slaapapneu wordt weergegeven in een indexcijfer (AHI). Dit cijfer geeft aan hoeveel blokkades (apneus) of bijna-blokkades (hypopneus) u per uur heeft. De slaapspecialist maakt deel uit van een team dat in overleg met de patiënt de beste behandeling vast stelt.

Hoe weet uzelf of u last heeft van slaapapneu?
U merkt dat, als u ’s ochtends wakker wordt en het gevoel hebt nog helemaal niet goed uitgerust te zijn. Bovendien vertelt uw bedpartner dat u snurkt, waarbij periodes van ademstops voorkomen.

Doe de test
Een slaapapneu test is een test om vast te kunnen stellen of u symptomen bezit die wijzen op slaapapneu. Sinds 2014 wordt hiervoor steeds meer de Philips vragenlijst gebruikt. De vragenlijst treft u aan op de website van het Nederlands slaapinstituut. Klik hier (http://www.apneutesten.nl/vragenlijst0.php) als u de test wil doen. Één van de oplossingen voor de behandeling van slaapapneu is het gebruik van een Mandubulair Repositie Apparaat (MRA). Door dat dit apparaat de stand van de onderkaak aanpast wordt de luchtpijp vrij gehouden.