CHIRURGIE

Voor patienten:
In onze praktijk is een tandarts werkzaam die gespecialiseerd is in operatieve ingrepen in en rondom de mond. Dit betekent dat u voor chirurgische ingrepen veelal niet meer doorverwezen hoeft te worden naar het ziekenhuis.

Verwijdering van (vestands)kiezen
Verstandskiezen hebben zelden een functie en geven vaak aanleiding tot klachten. Daarom moeten ze meestal verwijderd worden. Verwijdering van de verstandskiezen vindt bij voorkeur plaats tussen het 15e en 25e levensjaar. Zo kunnen infecties of schade aan. Het verwijderen van verstandskiezen vindt plaats onder lokale ( plaatselijke) verdoving. Vervolgens wordt de kies verwijderd. Soms is het noodzakelijk het kaakbot te corrigeren of de kies in kleinere stukjes te maken. Voor gelijktijdige verwijdering van beide onder verstandskiezen is het noodzakelijk dat de hele tong en keelgat verdoofd is. Dit is erg onaangenaam. Om deze reden worden onder verstandskiezen in 2 aparte afspraken verwijderd.

Wortelpunt behandeling
Soms komt het voor dat de zenuw in een tand of kies afsterft. Dit kan bijvoorbeeld optreden nadat er een grote vulling of kroon is gemaakt, maar ook na een val op klap op een tand. Dit wordt behandeld met een wortelkanaalbehandeling ( zenuwbehandeling).Het is echter niet altijd mogelijk om het wortelkanaal helemaal schoon te maken tot aan de wortelpunt. Een kies of tand kan bijvoorbeeld een sterk gekromde wortelpunt hebben of een wortelkanaal kan zich bij de wortelpunt in allemaal kleine kanaaltjes hebben gesplitst. Wanneer een wortelkanaal niet helemaal schoon is, kan er bij de wortelpunt een ontsteking optreden. Op een rontgenfoto is dit vaak te zien als een zwarte afwijking aan de wortelpunt. Deze zwarting betekent dat het kaakbot ter plaatse in vervangen door ontstekingsweefsel. Ook komt het voor dat de ontsteking naar buiten doorbreekt. In de mond is dan een puistje ( fistel) op het tandvlees zichtbaar. Bij een ontsteking van de wortelpunt kan de tandarts besluiten om de wortelkanaalbehandeling opnieuw uit te voeren. Als dit niet mogelijk is, kan besloten worden tot een wortelpunt behandeling. Onder lokale (plaatselijke) verdoving wordt er een sneetje in het tandvlees gemaakt, dat vervolgens opgeklapt wordt. Met een boortje wordt de wortel opgezocht en een stukje ingekort. Het ontstekingsweefsel wordt verwijderd en de ingekorte wortelpunt wordt afgesloten met een vulmateriaal. Vervolgens wordt het tandvlees weer terug gehecht.

Vrijleggen van hoektanden
Hoektanden breken vaak rond het 11e levensjaar door. Soms is er te weinig ruimte voor de hoektand om door te breken. Hij zit dan als het ware bekneld tussen de andere tanden en kiezen. De tand ontwikkelt zich wel normaal, maar blijft hoog in de kaak zitten. Om de tand door te laten breken en naar de goede plek te begeleiden is vrijleggen soms noodzakelijk.Bij twijfel over de ligging van de tand kan voorafgaand aan de ingreep een rontgenfoto of scan gemaakt worden. Het vrijleggen van de hoektand vindt plaatst onder lokale ( plaatselijke) verdoving. Er wordt een sneetjes in het tandvlees gemaakt, waarna het tandvlees word opgeklapt. Wanneer er nog bot over de hoektand ligt, wordt dit met een boortje gecorrigeerd. De orthodontist vraagt regelmatig om een blokje ( orthodontische bracket) te plakken waarmee de hoektand in de juiste positie begeleid kan worden.

Voor verwijzers
In onze praktijk is een tandarts werkzaam die gespecialiseerd is in operatieve ingrepen in en rondom de mond. U kunt de volgende ingrepen naar ons doorverwijzen; chirurgische verwijdering van (geimpacteerde) (verstands)kiezen, vrijleggen en ligeren van geretineerde cuspidaten, apexresecties, slijmvliesafwijkingen ( mucocele, irrittiefibromen ea). Wij beschikken over de mogelijkheid weefsel op te sturen voor pahtologisch onderzoek. Per februari 2019 is het tevens mogelijk door te verwijzen voor injectables. Te denken valt aan behandeling met botox ter voorkoming van tandenkanrsen, kaakklemmen en gummy-smile, en het bestrijden van pijnklachten voortkomend uit de gezichtsspieren, zoals hoofdpijn en migraine.