ENDODONTOLOGIE

Wat is endodontologie?
Endodontologie is dat onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de diagnostiek, preventie en behandeling van ziekten van de pulpa. In ieder gebitselement bevindt zich een pulpa, dit is levend weefsel dat bestaat uit zenuwvezels en bloedvaatjes. Een endodontoloog heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van endodontische behandelingen. Voor deze specialisatie moet een tandarts een 3-jarige vervolgopleiding doorlopen.

Behandelingsvolgorde.
Wilt U, of uw tandarts, de verwijsbrief zo spoedig mogelijk naar ons emailen/opsturen? Tijdens het consult wordt er alleen gekeken of behandeling mogelijk is, worden uw vragen beantwoord en wordt een vervolgafspraak voor behandeling gemaakt. Met behulp van een mondonderzoek en diverse röntgenfoto’s stellen wij een diagnose en informeren wij u over de aard van uw endodontisch probleem. Het kan voorkomen dat uw probleem niet op ons terrein ligt of dat behandeling niet nodig is. Hierover wordt uw tandarts dan middels schriftelijk verslag geïnformeerd. Na de diagnose maken wij een planning voor de behandeling die meestal bestaat uit het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling, revisie van een reeds bestaande wortelkanaalbehandeling of, indien nodig, een chirurgische ingreep.De behandeling wordt meestal afgerond met een deugdelijke tijdelijke vulling, waarna uw eigen tandarts zorg draagt voor een definitieve restauratie (kroon, brug, etc.)

Ons advies is dat wij het element tot 4 jaar na behandelen onder controle houden. uw eigen tandarts kan dat eventueel ook en bij bijzonderheden deze naar ons terugkoppelen.Wanneer er klachten ontstaan voor de afspraak van het consult, dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Deze kan altijd met ons overleggen.