WAT MAG U VERWACHTEN

Staas & Bergmans beoogt het onderhouden van een langdurige zorgrelatie die er op gericht is de mondgezondheid optimaal te houden. Dit wil het team binnen de praktijk realiseren door het begeleiden van zelfzorg en het aanbieden van professionele behandelingen.

Staas & Bergmans stelt zich nadrukkelijk open voor een breed publiek en stelt zich tot doel  de zorg aan te bieden die binnen het kader van de persoonlijke mogelijkheden en wensen van de patiënt past. Klik hier voor informatie over de kosten van behandelingen

Binnen de verwijspraktijk wordt een nauw samenwerkingsverband onderhouden met de verwijzende huistandarts en wordt de behandeling geïntegreerd in het zorgplan van de betreffende patiënt. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan goede communicatie met verwijzer en patiënt.

De organisatie wil dit binnen een ISO 9001 gecertificeerde omgeving doen met tandartsen die ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister tandartsen.

Samengevat betekent dit dat Staas & Bergmans

  • Inzet op een langdurige zorgrelatie met patiënten
  • Zorg aanbiedt die past bij uw mond en de mogelijkheden
  • Toetsbare kwaliteitsnormen hanteert

Wij voeren onze behandelingen uit met moderne apparatuur en middelen.

Het KRT is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het KRT is een keurmerk. Dus bent u op zoek naar een tandarts die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandarts die staat ingeschreven in het KRT. Want dan kiest u voor een tandarts die zijn vakkennis bijhoudt. Die de gedragsregels respecteert en de praktijkrichtlijnen naleeft. Die aandacht heeft voor zijn patiënten en open staat voor vragen en feedback. En die ook als het gaat om de Nederlandse taal adequaat communiceert. De tandartsen die bij Staas&Bergmans werkzaam zijn, zijn allen ingeschreven in het KRT register.

Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Staas&Bergmans hanteert de HKZ normen in de praktijk. De normen zijn vastgelegd in ons kwaliteitssysteem.

MODERNE APPARATUUR

Voor uw veiligheid en gezondheid werkt Staas & Bergmans met moderne materialen en apparatuur

  • Er wordt strikt gewerkt volgens de hygiënerichtlijnen door onder meer toepassing van moderne vacuümsterilisatoren, waar mogelijk gebruik van disposables (wegwerpmaterialen), elke patiënt krijgt gesteriliseerde boren en boorhouders (hoekstukken) en de behandelkamer wordt voorafgaand aan een behandeling nauwgezet gedesinfecteerd
  • Röntgenfoto’s zijn digitaal, daardoor minder stralenbelasting
  • Voor secure diagnoses staat ons in huis een Cone Beam CT scanner ter beschikking
  • Voor wortelkanaalbehandelingen is er een operatiemicroscoop beschikbaar
  • Wij gebruiken uitsluitend hoog kwalitatieve vulmaterialen, dit zijn materialen die zich wetenschappelijk hebben bewezen
  • Wij werken hoofdzakelijk met Nobel Biocare implantaten maar op verzoek van patiënt of verwijzer zijn ook andere systemen beschikbaar