PARODONTOLOGIE

Wat is parodontologie? 
Parodontologie is de leer van het parodontium en zijn aandoeningen. En het parodontium is het “ophang-apparaat” van de tand en bestaat voornamelijk uit het tandvlees en het kaakbot rondom rond de wortels van uw tanden.

Consult
Indien uw tandarts u verwezen heeft in verband met een specifiek tandvleesprobleem (niet in verband met ontsteking), of in verband met implantaten, dan zal dit probleem onderzocht worden door middel van een klinisch onderzoek. Indien noodzakelijk worden aanvullende röntgenfoto’s gemaakt. Aan het einde van het consult wordt de diagnose gesteld. Vervolgens worden de verschillende behandelmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende beperkingen en complicerende factoren besproken. Samen met u wordt dan een keuze gemaakt, waar u zich goed bij voelt. De begroting van de voorgestelde behandeling wordt onmiddellijk opgesteld, zodat u op de hoogte bent van het totale kostenplaatje.

Bron foto: Informatieboekje Parodontitis NVvP

“Liever een langere tand, dan niet langer een tand!”

1e onderzoek
Indien uw tandvlees ontstoken is, zullen we een eerste onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek houdt in dat we de hele mond zeer gedetailleerd in kaart brengen aan de hand van metingen (parodontiumstatus) en aanvullende röntgenfoto’s. Zo kunnen we de locatie en de mate van de ontsteking vaststellen en een duidelijk beeld krijgen van uw kaakbot. Aan het einde van het eerste onderzoek of consult wordt de diagnose gesteld. Vervolgens worden de verschillende behandelmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende beperkingen en complicerende factoren besproken. Samen met u wordt dan een keuze gemaakt, waar u zich goed bij voelt. De begroting van de voorgestelde behandeling wordt onmiddellijk opgesteld, zodat u op de hoogte bent van het totale kostenplaatje.

Parodontale therapie
In eerste instantie wordt het volledige gebit uitgebreid gereinigd (initiële therapie). Bij deze reiniging worden niet alleen de tanden schoongemaakt, maar ook de wortels onder het tandvlees. Omdat dit erg gevoelig is, wordt de gebitstreiniging altijd onder verdoving uitgevoerd en in meerdere sessies. Nadat de tanden en wortels zijn schoongemaakt, wordt uitvoerig besproken en getoond hoe u dit zelf moet en kan schoonhouden.

Herbeoordeling
2-3 maanden na de initiële therapie worden opnieuw metingen uitgevoerd. Afhankelijk van het resultaat, wordt een vervolgtraject besproken en gekozen.

Chirurgische therapie of flaps
Indien de verbetering niet voldoende blijkt en flinke restontstekingen van het tandvlees na een initiële fase aanwezig zijn, kunnen chirurgische behandelingen een uitkomst bieden. Het doel is om het botverlies te stoppen, de ontsteking te elimineren en een stabiel eindresultaat te creëren. Tijdens een zogenaamde flap wordt het tandvlees losgemaakt van de tanden en kan de vorm van het bot verbeterd worden zo nodig, nog aanwezig tandsteen en ontstekingsweefsel verwijderd worden en tandvlees dunner gemaakt worden. Aan het einde van de behandeling wordt het tandvlees weer netjes tegen de tanden aan gelegd met hechtingen. In uitzonderlijke situaties kan gebruik gemaakt worden van regeneratietechnieken. Hierbij wordt herstel van verloren gegaan bot geïnduceerd door het aanbrengen van een gel (emdogain) dat amelogenine (eiwit) bevat.

Nazorg
Wanneer het tandvlees gezond en stabiel is, is het de kunst om die situatie te handhaven. Dit is mogelijk, op voorwaarde dat de mondhygiëne van de patiënt uitstekend is en er een regelmatige controle plaatsvindt. Op die manier zijn de nazorg-afspraken een fluitje van een cent. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat tandvleesontsteking na verloop van tijd recidiveert bij gebrek aan nazorg. Dit komt omdat de meeste patiënten het niet volhouden om elke dag het gebit perfect te verzorgen. Regelmatige nazorg-afspraken zijn een spreekwoordelijke stok achter de deur die toelaten om snel in te grijpen en bij te sturen als het toch achteruit gaat.

Esthetische tandvleescorrecties

Recessiebedekking
Wanneer het tandvlees bij 1 of meer tanden is teruggetrokken (door een andere oorzaak dan ontsteking), kan in de meeste gevallen een recessiebedekking worden uitgevoerd. Dit is een delicate operatie waarbij eigen tandvlees uit uw verhemelte of een stuk kunst-tandvlees gebruikt wordt om het tandvlees aan te vullen waar het ontbreekt. Voordat deze behandeling kan plaatsvinden, moet het tandvlees in de rest van de mond volledig gezond zijn. Deze behandeling is niet mogelijk bij rokers.

Klinische kroonverlenging
Wanneer een gaatje erg diep onder het tandvlees zit en kan het zijn dat de rand/overgang erg dicht bij het bot zit. Dan kan er geen goede vulling gemaakt worden. In de meeste gevallen kan het tandvlees lager gelegd worden met een kleine chirurgische ingreep om een betere vulling te maken.

Als je erg veel tandvlees laat zien als je lacht, of wanneer het verloop van uw tandvlees asymmetrisch is, dan kan onderzocht worden of een klinische kroonverlenging een harmonieuzer of meer elegant resultaat kan opleveren.