Verwijsformulier Tongriem en Lipband

  Gegevens kind

  Naam kind *:

  Geboortedatum *:

  Straatnaam *:

  Huisnummer *:

  Postcode *:

  Woonplaats *:

  Gegevens ouder/ begeleider

  Naam *:

  Telefoonnr. *:

  Email-adres *:

  Gegevens verwijzer

  Naam en functie *:

  Email-adres verwijzer *:

  Telefoonnr. *:

  Algemene gezondheid

  Is het kind gezond? *:
  janee

  Zo nee, welke medische bijzonderheden?:

  Gebruikt kind medicatie? *:
  janee

  Zo ja, welke middelen?:

  Zijn er andere familieleden bekend met te korte tongriemp of lipband? *:
  janee

  Is het kind eerder behandeld aan tongriem of lipband? *:
  janee

  Zo ja wanneer?:

  Zijn er allergieën bekend? (denk aan koemelk allergie, noten) *:
  janee

  Zo ja, welke?:

  Komen er stollingsziekten voor in de familie? *:
  janee

  Zo ja, welke?:

  Krijgt de baby vit K? *:
  janee

  Zijn er mogelijke contra indicaties voor behandeling? *:
  janee

  Zo ja, welke?:

  Bijzonderheden zwangerschap / bevalling? *:
  janee

  Beschrijf eventuele complicaties of interventies:

  Zwangerschapsduur *:

  Geboortegewicht *:

  Groeicurve*:
  Normale groeiAfbuigende

  Observatie voeding en gegeven adviezen

  Houding/drinkgedrag aan borst en/of fles:

  Hoeveelheid/frequentie:

  Welk plan is ingezet?:

  Hulpmiddelen ingezet? *:
  janee

  Zo ja, welke en met welke reden?:

  Observatie mondonderzoek

  Omschrijf je reden tot verwijzing. Wat heb je gezien? En/of geef in de volgende vraag je conclusie uit de Hazelbaker score weer, UITLEG HAZELBAKERSCORE

  Hazelbaker score
  Uiterlijk

  Functioneel

  Coryllos klasse *:
  1234

  Heeft het kind last van/problemen met:

  Overig:

  Heeft de moeder last van:

  Overig:

  Status melkproductie *:
  op peiloverproductieonderproductie

  Follow up afspraak na behandeling bij eigen lactatiekundige gepland? *:
  janee

  Welke andere behandelaren zijn betrokken?

  Overig:

  Toestemming van ouder(s) om gegevens te delen *:
  Toestemming verleendEr is geen toestemming verleend

  Datum verwijzing *:

  Zodra het formulier succesvol is verzonden dmv onderstaande knop worden de gegevens gewist. Onze medewerkers zullen deze verwerken en sturen de toegestuurde gegevens mee met de bevestiging.

  INSCHRIJVEN

  Staas & Bergmans stelt zich nadrukkelijk open voor een breed publiek en stelt zich tot doel  de zorg aan te bieden die binnen het kader van de persoonlijke mogelijkheden en wensen van de patiënt past.